Shopping Cart

News & Events — event

Events / Digwyddiadau

Events / Digwyddiadau

Ffeiriau 'Dolig 2019 // Christmas Fairs 2019

Y Ffair Aeaf  - - Winter Fair Dydd Llun 25ain a dydd Mawrth 26ain Tachwedd / Monday 25th to Tuesday 26th November 2019

Vale Country Club, Rhuthun / Ruthin Nos Fercher 27ain Tachwedd am 7yh /  Wednesday 27th November 2019 at 7pm

Read more

News / Newyddion

News / Newyddion

Yn dilyn taith llwyddiannus iawn i India n'ôl ym mis Tachwedd, rwy'n gobeithio mynd yn ôl i gwblhau dylunio a chreu darnau yn y crochendy yn Pondicherry rhyw ben yn y misoedd nesaf yma gyda'r bwriad o gwblhau darnau i'w harddangos ar y stondin yn 'steddfod Llanrwst. Mi fydda'i yn sicr o gyhoeddi unrhyw ddatblydiadau â chi. ******************************************************** Following a very successful trip to India back in November 2018, I'm hoping to get back to designing and creating at the pottery in Pondicherry within the next few months. My aim is to complete a small collection of pieces to exhibit on...

Read more