Shopping Cart

Stiwdio a Galeri Agored 2023


HELO! Gobeithio fod pawb yn iawn ym mhobman? Amser maith ers i mi fod ar y cyfryngau 'ma! Erig Wyn bron yn 2oed, un arall ar y ffordd dechrau'r flwyddyn ac wedi medru cael tô ar yr Hen Ysgol cyn y gaeaf! 🙏 Dim ond blwyddyn bach arall yn y garafan gyda lwc! 😂🤞

Dw i wrthi pob munud bosib yn dylunio, creu a glanhau y lle 'ma er mwyn medru eich gwahodd i weld y stiwdio ac ogor yr oriel yma yn Nebo, Llanrwst. Penwythnos Tachwedd 25-26ain a Rhagfyr 9-10fed o 11-4 o'r gloch. Mwy o fanylion i ddilyn 😉

*********************************

Hi folks! Hope you are all doing well? It's been a long while since I've been on these socials but it's all go behind the scenes. My boy Erig Wyn will turn 2 in a couple of weeks, another one on the way beginning of the year and we have FINALLY begun restoring the Old School with the drive to be completed by Christmas 2024. Only one more year in our caravan! 😂🙏

I'm working every minute possible designing, creating and organising the workshop so I can invite you all to an open studio and gallery here in Nebo, Llanrwst on November 25-26th & December 9-10th from 11am-4pm. I'll have the work of a very special visiting artist to view and purchase at the gallery also. More info to come! 😉

Older Post