Shopping Cart

Events / Digwyddiadau


 Dyma lle fydda'i eleni /// Here is where I'll be this summer...

Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a'r Fro  27/05 - 01/06/2019 - Bae Caerdydd 

Urdd National Eisteddfod 2019 27/05 - 01/06/2019 - Cardiff, Wales 

      ****************************************

Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019  3-10 Awst 2019 -  Llanrwst, Cymru  

 Mae'r 'steddfod eleni yn dod i dre ac mae'r paratoadau yn brysur fynd ymlaen. Mi fydd yn un i'w chofio felly cofiwch wneud yn siwr eich bod yn rhan ohoni. Cewch hyd i mi ar y maes, stondin rhif 344  

Edrych 'malen i'ch gweld xx

    ***********************************

National Eisteddfod Conwy County 2019  3-10 August 2019- Llanrwst, Wales

Yes! This years Eisteddfod is on my home ground and it's going to be an incredible week :) You will find my stall on the "maes" no.344. Make sure that you're a part of the fun!

Looking forward to seeing you xx

 


Older Post Newer Post