Shopping Cart

Events / Digwyddiadau


Dyma lle fydda'i mewn ychydig wythnosau.../// Here is where I'll be in a few weeks...

Ffeiriau 'Dolig 2019 // Christmas Fairs 2019

Y Ffair Aeaf  - - Royal Welsh Winter Fair Dydd Llun 25ain a dydd Mawrth 26ain Tachwedd / Monday 25th to Tuesday 26th November 2019

Dowch o hyd i mi ym mhabell Artisans Wales sydd gyferbyn a'r parc // I will be located in the Artisans Wales tent which is opposite the band stand.

Lleoliad: Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys, LD2 3SY
Venue: Royal Welsh Showground, Llanelwedd, Builth Wells, Powys, LD2 3SY

 

* * * * * * * * * * * * * * * 

Vale Country Club, Rhuthun / Ruthin Nos Fercher 27ain Tachwedd am 7yh /  Wednesday 27th November 2019 at 7pm

 

***Noson Gymdeithasol Nadoligaidd // A Festive Social Evening***

Apêl / Appeal

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL YR URDD SIR DDINBYCH 2020

 

Tocynnau : £5 yn cynnwys mins pei a gwin poeth

Tickets : £5 including mince pie and mulled wine

Vale Country Club, Mold Road, Ruthin, LL15 1SL

 


Older Post